เกี่ยวกับ บริษัท แจลลุกซ์ เอเชีย

บริษัท แจลลุกซ์ เอเชีย จำกัดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประจำท้องถิ่นของ แจลลุกซ์ อิงค์ (สำนักงานใหญ่/โตเกียว) ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2542 ดำเนินกิจการนำเข้าและจำหน่ายอาหารสด ขนม เครื่องบริโภคต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นผ่านเครือข่ายของ JALUX พร้อมทั้งส่งออกสินค้าขึ้นชื่อของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายขนมชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นอย่าง Shiroi Koibito / Yoku Moku / Kobe Fugetsudo / Mary’s Sembikiya / Festivalo บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะนำความสดใสสู่สังคมอย่างกว้างขวางภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่ว่า “เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้แก่คุณ”