Sembikiya

Sembikiya
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Pure Fruit jelly la france

  เนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ห่อหุ้มด้วยเยลลี่ ด้วยแพ็คเกจสีใส ทำให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน สามารถอร่อยเพลิดเพลินได้ทุกช่วงวัย

  ------------------------------------------------------------------

  ** สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้าน JALUX CORNER เท่านั้น **

  สอบถามสาขา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK และ LINE

  ฿275
 2. Pure Fruit Jelly Cherry

  เนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ห่อหุ้มด้วยเยลลี่ ด้วยแพ็คเกจสีใส ทำให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน สามารถอร่อยเพลิดเพลินได้ทุกช่วงวัย

  ------------------------------------------------------------------

  ** สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้าน JALUX CORNER เท่านั้น **

  สอบถามสาขา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK และ LINE

  ฿275
 3. Pure Fruit Jelly Apple

  เนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ห่อหุ้มด้วยเยลลี่ ด้วยแพ็คเกจสีใส ทำให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน สามารถอร่อยเพลิดเพลินได้ทุกช่วงวัย

  ------------------------------------------------------------------

  ** สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้าน JALUX CORNER เท่านั้น **

  สอบถามสาขา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK และ LINE

  ฿275
 4. Pure Fruit Jelly Pione

  เนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ห่อหุ้มด้วยเยลลี่ ด้วยแพ็คเกจสีใส ทำให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน สามารถอร่อยเพลิดเพลินได้ทุกช่วงวัย

  ------------------------------------------------------------------

  ** สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้าน JALUX CORNER เท่านั้น **

  สอบถามสาขา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK และ LINE

  ฿295
 5. Pure Fruit Jelly Peach

  เนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ห่อหุ้มด้วยเยลลี่ ด้วยแพ็คเกจสีใส ทำให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน สามารถอร่อยเพลิดเพลินได้ทุกช่วงวัย

  ------------------------------------------------------------------

  ** สินค้านี้มีจำหน่ายเฉพาะที่หน้าร้าน JALUX CORNER เท่านั้น **

  สอบถามสาขา หรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK และ LINE

  ฿275
ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

5 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า